Gaśnica pianowa GWF-3X ABF

239.85

Gaśnica pianowa GWF-3X ABF z roztworem wodnym 1% ORCHIDEE SC-1 i 20% INILAM A jest przeznaczona do gaszenia pożarów grupy ABF.
5A ciała stałe palne żarzące się
55B substancje ciekłe tworzące płomienie
40F palne tłuszcze jadalne i oleje

Kategoria:

Opis

Zastosowanie 

 • gastronomia
 • hotele
 • kuchnie domowe
 • magazyny papierów, drewna, gumy
 • zakłady chemiczne
 • lakiernie
 • sklepy
  Gaśnica GWF-3X ABF umożliwia gaszenie urządzeń pod napięciem do 1000 V potwierdzone w sprawozdaniu z badań Laboratorium Wysokich Napięć (nr EWN/112/E/09).
  Gaśnica pianowa GZWM S.A. jako jedyna w Polsce posiada tak wysoką skuteczność gaśniczą w zakresie gaszenia pożarów grupy F.
BACK